Postavenie žien v spoločnosti je politickou záležitosťou

„Otázka postavenia žien v spoločnosti je často formulovaná príliš všeobecne. Netreba sa preto ani čudovať jej slabej rezonancii. Málokto spochybňuje samotný princíp rovnosti mužov a žien. Problémom je, že v pozadí takto sformulovaného problému zostáva ukrytá obrovská rôznorodosť životných situácií, skúseností s rôznymi kombináciami znevýhodnení. Status ženy - matky v hlavnom meste s prístupom k pracovným príležitostiam a službám sa diametrálne odlišuje od statusu ženy - matky v marginalizovanej osade na okraji sveta väčšiny i jej záujmu. Citlivosť voči ťažkostiam špecifických skupín žien tak zvyšuje legitimitu otázky postavenia žien v spoločnosti. Ruka v ruke s tým by malo ísť hľadanie riešení. Univerzálne politické opatrenia na podporu plnohodnotnej spoločenskej participácie žien, akokoľvek dobre myslené, nefungujú vždy a všade. Najmä tam nie, kde sa pretínajú viaceré sociálne riziká a hrozí ich vzájomné posilňovanie s vážnymi následkami. Rodové asymetrie sa teda nevznášajú mimo existujúcich sociálnych štruktúr, ktoré generujú svoje vlastné príležitosti a obmedzenia. Rodová politika by mala byť preto aj sociálnou politikou (v jej najširšom význame)." Píše Daniel Gerbery.

Celý článok si môžete prečítať na: JeToTak.sk

Ako citovať tento článok:

red. Postavenie žien v spoločnosti je politickou záležitosťou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/08/2012. Získané 27/05/2024 - 07:47. Dostupné na http://aspekt.sk/node/921