Literárny, filmový, diskusný V-Day v Banskej Bystrici