Knižná edícia - novinky

Po dlhom mlčaní

3,22 €
Etela Farkašová

Príbeh vzťahu medzi matkou a dcérou, plný napätia, zraňovania a neznesiteľnej blízkosti. Najnovšia kniha autorky bola nominovaná na cenu Anasoft litera 2005.

 

Price in ASPEKT: 
3.22 €

Svadba v Káne Galilejskej

4,48 €
Jaroslava Blažková

Výber próz, ktoré vznikli v kanadskom exile, svedčí o autorkinej nevyčerpateľnej obrazotvornosti a zmysle pre ironickú skratku. Najnovšia kniha autorky získala v rámci nominácie na cenu Anasoft litera 2005 Cenu čitateliek a čitateľov denníka SME.

 

Price in ASPEKT: 
4.48 €

Nebezpečná známosť alebo Daalenberské listy

1,00 €
Hella S. Haasse

Súčasná holandská spisovateľka rozvíja vo svojich listoch markíze de Merteuil úvahy o vyprázdnených vzťahoch medzi ženami a mužmi. Adresátku listov, pôvabnú intrigánku z Laclosovho románu, poznáme aj vďaka Formanovmu filmu Valmont.

Price in ASPEKT: 
1.00 €

Konať proti násiliu na ženách

Elfriede Fröschl and Sylvia Löw

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.

Prvé vydanie je vypredané, môžete si stiahnuť z formátu .pdf druhé vydanie.

 

Mýtus krásy

Ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám
Naomi Wolf

Americká autorka si kladie otázky: Prečo sa krása týka predovšetkým žien? Aké súvislosti existujú medzi krásou, kultúrou, náboženstvom, sexom, hladom a násilím?

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

Ešte

Silvia Lispuchová

Súbor trinástich poviedok Silvie Lispuchovej, redaktorky Nového času, je výrazným prozaickým debutom. Jej poviedky sú plné svojráznej atmosféry i groteskných situácií, odrážajúcich realitu malých ľudí s veľkými nešťastiami. Autorka píše s humorom i skepsou o ženskej i mužskej sexualite, o naplnených i nenaplnených očakávaniach a o rôznych podobách partnerských vzťahov.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Sexuálna zmluva

6,21 €
Carole Pateman

Austrálska filozofka a politologička skúma podstatu sociálnej zmluvy, ako aj príčiny toho, prečo sa v modernej občianskej spoločnosti všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.

 

Price in ASPEKT: 
6.21 €

Konať proti násiliu na deťoch

Elfriede Fröschl and Sylvia Löw

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie.

Knihu si môžete požičať v knižnici ASPEKTU.

Pusinky nie sú na rozkaz

Marion Mebes and Lydia Sandrock

Obrázková knižka pre deti má veľké poslanie - je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Dotyky nie sú na rozkaz

Marion Mebes and Lydia Sandrock

Každý človek má právo sám rozhodnúť o tom, kedy, ako a kto sa ho dotkne. Aj deti majú právo na vlastné telo a jeho hranice.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Syndicate content