Nová kniha v predpredaji: Ako odvrávať novembru 1989