Stretnutie so spisovateľkou Irenou Brežnou v Bratislave