ASPEKT 1/2000 - Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi