Ďalšie obmedzenie interrupcií nič nerieši
Na základe nielen Poľska, ale aj ďalších krajín sa vieme spoľahnúť na to, že menej interrupcií nebude. Iba v oficiálnych štatistikách áno. Tam budeme pred sebou pekní, že sa nám to podarilo, pretože lekári a lekárky sa budú báť vykonávať interrupcie. Ale presunie sa to do sivej zóny, ktorá nie je regulovaná, ktorá je nebezpečná a život ohrozujúca." Hovorí Alexandra Ostertágová o návrhu skrátiť obdobie, v ktorom sa ženy môžu rozhodnúť, či chcú pokračovať v tehotenstve.

Reštriktívny interrupčný zákon pomáha udržovať útlak žien
K službám na podporu reprodukčného zdravia a jeho čo najlepší stav patrí vhodná sexuálna výchova, poradenstvo, prostriedky na prevenciu neželaného tehotenstva, na riešenie neželaného tehotenstva a na prevenciu pohlavne prenosných chorôb a iných prejavov sexuálnych a reprodukčných porúch vrátane neplodnosti.