Opozíciu a koalíciu spojili mýty a konšpirácie, doplatia na to ženy a deti zažívajúce násilie
Dve tretiny národnej rady odhlasovali návrh, ktorým žiadajú vládu SR, aby oznámila Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Parlamentná rozprava ukázala, že k takémuto rozhodnutiu viedli nepravdivé informácie, mýty, konšpirácie, neopodstatnený strach a nevedomosť. Spôsob, akým proces prebiehal a jeho načasovanie zároveň vyvolávajú otázky o tom, či nejde o zapojenie sa do prezidentskej kampane a zámerný politický kalkul. Následky tohto nezodpovedného rozhodnutia pocítia predovšetkým obete rodovo podmieneného a domáceho násilia." Prečítajte si vyhlásenie organizácií ASPEKT a Možnosť voľby.

12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore
Prečítajte si 12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore: prečo je dôležitý, čo môže priniesť ženám a dievčatám zažívajúcim násilie, ako sa Slovensko podieľalo na príprave dohovoru alebo čo má násilie na ženách spoločné s rodovou rovnosťou. ASPEKT vyberá otázky a odpovede, ktoré pripravila organizácia Možnosť voľby.

„Žena-prezident“ vzbudzuje rozruch aj rozhorčenie. A to je asi dobre
„Aj keď kandidátky na prezidentský post nie sú na Slovensku až takou raritou, predstava 'ženy-prezidenta' vzbudzuje u mnohých nielen prekvapenie, ale aj nevôľu. Naznačuje to napríklad tvrdošijné používanie mužského rodu na označovanie kandidátky na prezidentku, pričom slovenčina slovo 'prezidentka' dobre pozná." Čítajte článok Alexandry Ostertágovej.