Knižnica ASPEKTU bude počas lockdownu zatvorená 
Knižnicu opäť otvoríme hneď, ako to bude možné. Informovať vás budeme na webovej stránke a sociálnych sieťach.