ASPEKTovské ňjúvinky 5/2012 – ŠPECIÁL „DRAMATICKÁ TVORBA JANY JURÁŇOVEJ“