Obrus, klinčeky a rodová demokracia – téma (nielen) na MDŽ