Ukážkový príklad metodologického využitia kategórie rodu