Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách)

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách (zákon č. 154/1994 Z. z.), ktorý 20. decembra 2012 predložil minister vnútra. Navrhovaná novela ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale aj novonarodené deti a ich otcov. Štát by ňou vlastne trestal ženy za to, že sám dostatočne nezabezpečuje ich právo na slobodné rozhodovanie sa o spôsobe, akým privedú na svet svoje deti. Toto právo pritom ženám zaručujú medzinárodné dohovory, Ústava SR aj ďalšie zákony SR.

Prečítať si viac o pripomienke a podporiť ju môžete na webovej stránke: zenskekruhy.sk

Ako citovať tento článok:

red. Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách) In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/01/2013. Získané 04/10/2023 - 11:00. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1174