Jana Juráňová o „mužských čitateľoch“

ASPEKT vyberá z rozhovoru Lucie Kollárovej s Janou Juráňovou, ktorý bol publikovaný v regionálnom týždenníku MY – NAŠE NOVOSTI:

Stretla ste sa už aj s mužskými čitateľmi?

No, keďže tvoria zhruba polovicu ľudstva, tak sa im nedá vyhnúť. A dúfam, že sa ani oni nevyhýbajú mne. Našťastie, najmä v poslednom desaťročí je čoraz viac otvorených mužov, ktorí ocenia, že takéto veci sú na Slovensku. Pracujú s tým dokonca aj vo svojich odboroch.

Ako citovať tento článok:

red. Jana Juráňová o „mužských čitateľoch“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/06/2014. Získané 17/07/2024 - 14:30. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2258