ASPEKT 2/1999 - Osobné je politické

2,50 €
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Glorifikácia privátnej sféry žien a reálne spoločenské zhodnocovanie verejnej sféry politiky a podnikania, ktorá patrí mužom je témou štúdie americkej právničky Frances Olsen Rodina a trh. Michael Kimmel uvažuje o tom, či by muži mali, môžu a budú podporovať feminizmus a Andrea Günter sa venuje téme prostitúcie. V čísle nájdete aj rozhovor s kandidátkou na prezidentku, s Magdou Vášáryovou.

Obsah čísla:
    Frances Olsen: Rodina a trh: ideológia a právna reforma
    Carol Pateman: Genéza, otcovia a politická sloboda synov
    Michael s.Kimmel: Mali by /môžu / budú muži podporovať feminizmus?
    Alberto Godenzi: Bratstvo mužov: mužské reakcie na ženské podnety
    Mirek Vodrážka: Třetí pohlaví v umění a kultuře
    Daniel Borillo: Homosexuálne manželstvo - pocta herézie ortodoxie?
    Andrea Günter: Ženy, prostitúcia a etika
    Slawomira Walczewska: Dámy, rytieri a feministky
    Ingvild Birkhan: Nemý vzor. K dekonštrukcii symbolického prekríženia matky a dcéry v Márii
Predstavujeme
    Fritzie Brown
    Rozhovor Aspektu s: Magdou Vášáryovou
Listujeme v
    Starostlivosť bez hierarchie. Rozhovor so Selmou Sevenhuijsen
    Sylvia Hahn: Počestná, alebo neverná. Sociálnohistorická štúdia o vdovách a obrazoch vdov
    Irena Brežná: Podenka ako subjekt
    Margaret Atwood: Keď to príde
    Tina Diosi: Podmanivá hĺbka
    Tina Diosi: Najúžasnejší muž na svete
    Tina Diosi: Letná láska
    Maeve Binchy: Dievčatá prichádzajú do Londýna
    Sylvia Lispuchová: Ešte
    Sylvia Lispuchová: Hlina
    Stevie Smith: Príbeh poviedky
    Jana Benčičová: Neoznačený cestujúci
    Ursula Kovalyk: Mužka
    Stanislava Chrobáková: Generál
    Sylvia Šlachtová: Stelesnenie sveta
    Simona Svetelská: Naruby

    Ursula Konnertz: Fiktívny rozhovor so Simone de Beauvoir
    O prevencii sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov. Rozhovor s Katrin Maurer
    Obchod so ženami. Rozhovor s Ulrike Mentz a Petrou Follmar
    Muž nakupuje
    POLITEIA

Recenzujeme

    Iva Šmídová (Elisabeth Badinter: XY. Identita muža)
    Adam Bžoch (Elisabeth Badinter: XY. Identita muža)
    Anton Eliáš (Nina Sadur: Totálne zakázané)
    Mária Štefánková (Daniel Hevier: Strašidelník. Knižka pre /ne/bojácne deti)
    Andrea Bokníková (Nóra Ružičková: Mikronauti)
    Derek Rebro (Jana Bodnárová: 2 cesty)
    Ľuba Lacinová (Katharina Rutschky: Emma und ihre Schwestern)
    Pavla Jonsson (Psychochaos a Edita Adlerová)
    Paula Jójárt: Gejovské a lesbické rodiny

Informujeme

    Michal Kliment - Vladimír Cupaník: Piate výročie Káhirskej konferencie OSN o populácii a rozvoji a reprodukčné práva   občanov a občianok Slovenska
    Katarína Jirešová: Terénna práca s užívateľ(ka)mi drog a prostitút(ka)mi v rámci projektu Chráň sa sám
    Radka Macháčková: Zpráva o ženských projektech v SRN
    Monika Grochová: Čosi o Fenestre. Čo je materské centrum?
    Eva Fiedlerová: Materské centrum BAMBINO
    Jana Cviková: Ad: Ženy pôjdu do dôchodku neskôr
    Jana Juráňová: Na čom sa pousmial generál Ivor
    Nové knihy v redakcii
    Literárna cena VILENICA 1999 pre Ericu Pedretti
    Cena za publicistiku Irene Brežnej
    Aspekt na Literárnom soirée
    Milenky Elfriede Jelinek v divadle Stoka

Perly ženám

Number of pages: 
226
ISBN číslo: 
ISSN 1336-099X
Common Price: 
2.50 €
Price in ASPEKT: 
2.50 €
Súvisiace odkazy: