Nabudúce bude mŕtva

9,00 €
Týranie a ako ho zastaviť
Preložila: 
Adriana Komorníková

Spoločné vydanie s Pro Familia Odborná revízia prekladu PhDr. Eva Sopková Počúvame o „domácom násilí“, akoby to bolo čosi krotké, podružné; aj inštitúcie, ktorých náplňou je ochrana života a osobnej nedotknuteľnosti občanov a občianok, hovoria o „hádke“ a „manželských nezhodách“. Ann Jones vo svojej knihe Nabudúce bude mŕtva jasne pomenúva to, čo sa v skutočnosti deje za zavretými dverami súkromia a ako sa k tomu stavajú zákony, justícia, polícia, médiá a verejnosť. Som presvedčená, že ženy a deti - podobne ako muži – majú plné právo na ochranu pred telesným ubližovaním, a toto právo by malo byť samozrejmé, lenže zriedka sa uznáva a sociálne inštitúcie ho neuplatňujú spoľahlivo a efektívne. Ženy však čoraz väčšmi trvajú na tomto práve a hovoria o sexuálnom obťažovaní, znásilňovaní a bití, pričom požadujú, aby muži, ktorí toto právo porušujú, znášali dôsledky. Podľa môjho názoru urobíme skutočný pokrok v eliminácii domáceho násilia vtedy, keď si uvedomíme, že ženy majú plné právo žiť bez telesného ubližovania - všetky ženy všetkých čias bez ohľadu na svoj vzťah k útočníkovi, či už sú jeho manželkou, družkou, priateľkou, kamarátkou, známou alebo úplne cudzou osobou – a keď budeme podľa tohto presvedčenia konať. Publikácia vychádza v rámci kampane Piata žena 2002-2003.
 

Number of pages: 
292
ISBN číslo: 
80-967964-4-6 (2003)
Common Price: 
12.00 €
Price in ASPEKT: 
9.00 €
Súvisiace odkazy: