Právne a politické aspekty rodovo vyváženého jazyka

848ASPEKTin jar 2015 _ ŠTUDUJEME _ JAZYČNICINA internetová knižnica _ Čítajte odborné štúdie i celé knižné publikácie zaoberajúce sa problematikou rodu a jazyka, ktoré sú voľne dostupné na internete. V našej internetovej knižnici nájdete tipy na zaujímavé odborné publikácie v slovenskom, českom, nemeckom i anglickom jazyku spolu s krátkymi anotáciami a linkami odkazujúcimi na plné znenie textov.

Právny jazyk možno považovať za významný spoločenský nástroj, ktorého prostredníctvom sa utvárajú spoločenské normy. Ako pristupuje právny jazyk k otázke rodovej korektnosti? A ako sa darí rôznym predstaviteľkám a predstaviteľom práva a politiky uplatňovať a dodržiavať zásady rodovo vyváženého jazyka?.

 

FISHER, Judith D.: The Supreme Court and Gender-Neutral Language. Splitting La Difference. In 33 Women's Rights L. Rptr. 219, 2012.
Ako sa uplatňujú zásady rodovo vyváženého či neutrálneho jazyka na Najvyššom súde v USA? Prečítajte si analýzu americkej profesorky práva Judith D. Fisher v anglickom jazyku TU.

***

TOLSTOKOROVA, Alissa: Gender Equality in Language and Communication. Human Rights Perspective. Prednesené na výročnom stretnutí International Communication Association 25. 5. 2009.

TOLSTOKOROVA, Alissa: Women's Visibility in Language as a Human Rights Issue. Challenges to Central and Eastern Europe in the Process of European Integration. Prednesené na 8. medzinárodnom seminári Democracy and Human Rights in Multiethnic Societies, Institute for Strengthening Democracy in Bosnia (Konjic) 1. 9. 2005

Rodovo vyvážený jazyk a viditeľnosť žien v jazyku ako otázka dodržiavania ľudských práv, otázka preberania právnych úprav rodovo vyváženého jazyka a antidiskriminácie do rôznych kultúrnych a jazykových prostredí, skúsenosti s implementáciou rodovo vyváženého jazyka v konkrétnych kontextoch. Čítajte dve štúdie autorky Alissy Tolstokorovej, ktoré sa venujú otázke rodovo vyváženého právneho jazyka a ľudských práv. Prvú zo štúdií nájdete TU, druhú TU.

***

KEGYESNÉ SZEKERES, Erika: Sprachlicher Sexismus und sprachliches Gender Mainstreaming im Fokus der Europäischen Sprachpolitik.
Čo je to jazykový sexizmus a v akých prípadoch možno identifikovať jazyk a reč ako sexistické? Ako možno jazykovému sexizmu predchádzať a aké odporúčania formulovala v tejto súvislosti Európska únia? Odpoveď na tieto otázky spolu s príkladmi jazykového sexizmu v maďarčine nájdete v analýze Eriky Kegyesné Szekeres TU.

 

Zoznam článkov je súčasťou on-line publikácie ASPEKTin 2015 – NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk. Tentoraz sa naša kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA rozhodla pre virtuálnu podobu aktualizovaného výberu a ponúka rozsiahly, tematicky štruktúrovaný výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú diskutovanej témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka.

Ako citovať tento článok:

red. Právne a politické aspekty rodovo vyváženého jazyka In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2015. Získané 17/07/2024 - 16:02. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2395