Príkladnica

831ASPEKTin jar 2015 _ HOVORÍME/PÍŠEME/TVORÍME _ Príkladnica_ Ako písať, hovoriť a tvoriť tak, aby sme z jazyka nikoho nevylučovali? Čítajte príkladnicu JAZYČNICE plnú zaujímavých prípadov rodovo (ne)vyváženého jazyka a posielajte nám svoje námety.

 

Ženské kotkodákanie

Citát z Krátkeho slovníka slovenského jazyka 

kotkodákať -a nedok. vydávať zvuk kotkodák: sliepka k-a;

pren. pejor. (zbytočne) veľa a nahlas hovoriť: ženské k-nie

Zdroj: http://slovniky.juls.savba.sk/

 

***

Ako zasiahnuť...

829

Zdroj: Lucia Satinská

 

***

Z pracovných zmlúv

832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady

 

***

Z právneho prostredia

833

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady

 

***

Stačí len všeobecná poznámka (tzv. disclaimer)?

834

 

 

 

 

 

Zdroj: Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady

 

***

Zoznam príkladov je súčasťou on-line publikácie ASPEKTin 2015 – NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk. Tentoraz sa naša kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA rozhodla pre virtuálnu podobu aktualizovaného výberu a ponúka rozsiahly, tematicky štruktúrovaný výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú diskutovanej témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka.

Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Príkladnica In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2015. Získané 12/07/2024 - 22:46. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2403