Q-centrum: Čo trápi LGBTIQ ľudí?

Čoraz viac LGBTIQ ľudí sa nebojí vyhľadať odborné poradenstvo. Chcú riešiť najmä partnerské vzťahy, právne problémy, predsudky zo strany spoločnosti alebo strach z nadväzovania kontaktov.

Pomoc ponúka bratislavské Q-centrum, ktoré poskytuje právne, psychologické a sociálne poradenstvo, vedie podporné skupiny, online poradňu a knižnicu. Okrem toho hovorí o problémoch verejne a hľadá politické riešenia. Prečítajte si článok v denníku Pravda, ktorý vznikol na základe tlačovej konferencie Q-centra.

Ako citovať tento článok:

red. Q-centrum: Čo trápi LGBTIQ ľudí? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/02/2016. Získané 11/07/2020 - 09:55. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2563