Byt či nebyt?

1658

Decembrový Kapitál venovaný téme bývanie otvára text sociálnej antropologičky Barbory Bírovej o práve na bývanie v česko-slovenskom priestore. Autorka predstavuje koncept housing first, ktorý nahliada na bývanie ako na prvý krok k zabezpečeniu kvality života a rôznych potrieb mužov i žien. Nové číslo mesačníka Kapitál prináša aj niekoľko textov, ktoré pracujú s etikou starostlivosti a zohľadňujú rodové aspekty bývania. 

Druhý tematický text s názvom „Ženské nedomovy" od Veroniky Dianiškovej vychádza z autorkinej skúsenosti s prácou v sociálnych službách. Text vznikol s ohľadom na životné skúsenosti žien, ktoré využívajú služby Útulku svätej Lujzy v Bratislave, a poukazuje na špecifické potreby žien bez domova. Autorka opisuje rôzne komunity, v ktorých ženy bez domova žijú. Píše o ich reprodukčnom zdraví a o tom, ako prežívajú bez služieb a starostlivosti.

Rodovú perspektívu bezdomovectva prináša aj text Aleny Vachnovej, ktorý sa venuje bostonskej sociálnej službe pre ľudí bez domova sponzorovanej systémom Medicaid - Boston Healthcare for the Homeless Program. Z perspektívy etiky starostlivosti autorka píše o klientkach programu, ktoré sú zároveň často obeťami partnerského i nepartnerského násilia. Program umožňuje využívať špecifické služby nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti. Špecifikom bostonského programu pre ľudí bez domova je napríklad cielená starostlivosť a prístup k transrodovým ľuďom bez domova. 

Spomedzi netematických textov decembrového čísla vyberáme článok Kristíny Kállay „O psíčkoch a fašistoch". Autorka sa v tejto angažovanej eseji kriticky stavia voči prehrešku „medzidruhovej starostlivosti“ v naratívoch Ľudovej strany – Naše Slovensko počas rozpravy v Národnej rade SR, ktorá sa odohrala v lete na tému umelého prerušenia tehotenstva. 

Celý obsah decembrového čísla Kapitálu nájdete TU.

Pripravila: Veronika Valkovičová

 

Ako citovať tento článok:

red. Byt či nebyt? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/12/2018. Získané 17/07/2024 - 13:12. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3047