Spoločne proti nenávisti

Myslíme na tých, ktorých vražda z nenávisti zasiahla a na všetkých LGBTI+ ľudí, ktorých miesto v tejto spoločnosti je opakovane spochybňované. Spoločne stojíme proti nenávisti.

„Pokiaľ bude sexistické myslenie socializovať chlapcov ako ‚zabijakov‘, či už to majú byť pomyselní dobrí chlapíci, ktorí bojujú proti tým zlým, alebo vojaci, ktorí v imperializme zabezpečujú nátlakovú silu na podmanenie iných štátov a národov, patriarchálne násilie [nielen] na ženách a deťoch bude naďalej pokračovať. Keď po tieto roky došlo k príšerným násilným činom na verejnosti, ktoré spáchali mladí muži z rôzneho triedneho zázemia, spoločnosť ako celok tieto činy vždy jednoznačne odsúdila, ale málokedy ich dávala do súvislosti so sexistickým myslením. Z knihy bell hooks Feminizmus do vrecka.

Foto: Hana Fábry

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Spoločne proti nenávisti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/10/2022. Získané 22/05/2024 - 00:37. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3476