Vojna zachytená v dramatických textoch

Antológia ukrajinskej drámy

Ak sa chcete o vojne na Ukrajine dozvedieť viac a inak než z novín, videí, filmov a fotografií, môžete siahnuť po troch dramatických textoch priamo z Ukrajiny. Publikácia Ukrajinská dráma prináša divadelné hry Maksyma Kuročkina, Pavla Arieho a Natalie Vorožbyt. Vznikli v období rokov 2013 – 2022 a ich hlavnou témou je vojna a okolnosti, ktoré jej predchádzali. Vďaka úvodnej štúdii divadelného kritika a prekladateľa z ruštiny a ukrajinčiny Johna Freedmana sú jednotlivé drámy zaradené do širšieho kultúrneho, historického a najmä literárneho kontextu.

Texty z ukrajinčiny, ruštiny a angličtiny preložili do slovenčiny Valéria Juríčková, Ján Štrasser a Jana Juráňová. Kniha vyšla v Divadelnom ústave v roku 2023.


Antológiu do knižnice ASPEKTU darovala Jana Juráňová. Ďakujeme. Viac sa dočítate a dozviete v knižnici ASPEKTU. Sme tu pre vás každý štvrtok od 16.30 do 19.00 a v sobotu od 13.30 do 16.30 (okrem školských prázdnin).

 

 

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Vojna zachytená v dramatických textoch In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/09/2023. Získané 16/07/2024 - 22:12. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3539