Obľubujete komiksy a vzťahy sú pre vás dôležité?

O komikse „Kôstka“ od Lee Lai

Knižný komiks s názvom Kôstka je výpoveďou o vzťahu dlhoročného queer páru, ktorý tvoria Ray a Bron. Práve prežívajú vážnu krízu, spája ich však Rayina šesťročná neter Nessie, s ktorou trávia čas na rôznych výletoch, kde si spolu užívajú zábavné chvíle. Životy dospeláčok sú plné problémov, navzájom sa postupne odcudzujú a pokúšajú sa napraviť narušené vzťahy vo svojej pôvodnej rodine. Stretnutia so šesťročnou Nessie im prinášajú zábavu, uvoľnenie i radosť, vzájomne si pomáhajú odpútať sa od jednostranného vnímania sveta aj svojich problémov v ňom.

Autorka Lee Lai (1993) pochádza z Austrálie, žije v kanadskom Montreale a publikuje komiksy pre rôzne významné médiá (New Yorker, Room Magazine, Everyday Feminism...). „Kôstka“ je jej knižný debut, získala zaň viaceré ocenenia. V slovenčine vyšiel v preklade Mariety Caganovej vo vydavateľstve BRAK v spolupráci s Bratislavskakaviaren, s.r.o. v roku 2023.

 

Knihu darovalo do knižnice ASPEKTU vydavateľstvo BRAK. Ďakujeme. Viac sa dočítate a dozviete v knižnici ASPEKTU. Sme tu pre vás každý štvrtok od 16.30 do 19.00 a v sobotu od 13.30 do 16.30 (okrem školských prázdnin).

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Obľubujete komiksy a vzťahy sú pre vás dôležité? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/09/2023. Získané 23/07/2024 - 11:18. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3540