Život žien generácií, ktoré tu ešte sú

O knihe Marty Botíkovej a Zity Deáky „Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955 – 1989)“

Aj vám niekto niekedy karhavo povedal, že ženu na ulici videl fajčiť len v Budapešti? Prečo je to tak a čo sa zmenilo nielen ohľadom fajčenia, sa môžeme dozvedieť z novej veľmi obsiahlej a tematicky bohatej bilingválnej publikácie dvoch etnologičiek: Slovenky Marty Botíkovej a Maďarky Zity Deáky. Ako sa žilo ženám v Maďarsku a na Slovensku v reálnom socializme v rokoch 1955 – 1989? Čo sa v priebehu tohto obdobia zmenilo a ako? Do akej miery rôzne okolnosti ovplyvňujú aj súčasné spôsoby života v oboch krajinách? Autorky skúmajú uvedené desaťročia cez každodenné témy, akými sú štruktúra rodiny a zmeny v jej fungovaní (manželstvo, rozvod, regulácia pôrodnosti...), stravovanie, obliekanie, hygiena, sviatky a mnohé ďalšie. Kniha mapuje stratégie, spôsoby života a spoločenské zmeny tak, ako sa premietali do súkromných životov. Venuje sa dvom jazykovo odlišným, zato kultúrne blízkym spoločnostiam, ktoré sa utvárali na podobnom podhubí a v analogických spoločenských i politických okolnostiach.

Publikáciu vydali Centrum pre tematické excelentné granty Filozofickej fakulty (BTK) ELTE v Budapešti v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Knihu do knižnice ASPEKTU darovali autorky. Ďakujeme. Viac sa dočítate a dozviete online alebo v knižnici ASPEKTU. Sme tu pre vás každý štvrtok od 16.30 do 19.00 a v sobotu od 13.30 do 16.30 (okrem školských prázdnin).

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Život žien generácií, ktoré tu ešte sú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/10/2023. Získané 23/07/2024 - 15:25. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3541