Knižnica ASPEKTU v roku 2022

Správa o činnosti ASPEKTU

Knižnica ASPEKTU poskytovala verejnosti svoje služby od januára do júna a od septembra do decembra 2022 jedenkrát týždenne. Počas letných prázdnin sme vybavovali výpožičky individuálne a knižnicu sme pripravili na otvorenie v novom školskom roku.
 
Čo všetko sme v roku 2022 urobili:

  • obohatili sme knižnicu o 72 odborných, beletristických aj popularizačných titulov;
  • absenčne sme požičali 100 titulov a prezenčne veľa ďalších;
  • venovali sme sa 69 návštevníčkam a návštevníkom, ktorí si tituly požičali prezenčne a študovali v knižnici;
  • konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové práce;
  • na webovej stránke www.aspekt.sk sme upozorňovali na zaujímavé a tematicky aktuálne tituly v knižnici;
  • priebežne sme aktualizovali on-line knižničný katalóg, v ktorom sme dopĺňali odkazy na verejne dostupné elektronické zdroje.

Z knižničných prírastkov za rok 2022 vyberáme:

Bačová, Viera: Najznámejšie experimenty v psychológii. Nitra: Ján Kurinec, 2022.

Drakulić, Slavenka: Teória smútku Milevy Einsteinovej. Šamorín: Zelený kocúr, 2022.

Hamington, Maurice: Care ethics in the age of precarity. Mineapolis – London: University of Minnesota Press, 2021.

Kontradikce: časopis pro kritické myšlení [Contradictions : a journal for critical thought.] 2020/1 o ľavicovej feministickej teórii a historiografii.

Kukurová, Lenka: Strach z neznámeho / Fear of the Unknown. Bratislava : Goethe-Institut, 2016.

Moreau, Marie-Pierre: Teachers, Gender and the Feminisation Debate. New York – London: Routledge, 2020.

Novotná, Jolana: LGBT senioři/rky – neviditelná menšina: Situace stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans osob v České republice a perspektivy LGBT přátelské zdravotní a sociální péče [LGBT older adults – an invisible minority: The situation of ageing lesbian, gay, bisexual and transgender people in the Czech Republic and the perspectives of LGBT-friendly health and social care.]. Praha: Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s., 2016.

Pufflerová, Šarlota: On the Way to Equality. Bratislava: Občan a demokracia, 2008.

Smitková, Hana: Poradenstvo gejom, lesbám a bisexuálnym ľuďom. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022.

 

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2022 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/01/2023. Získané 17/07/2024 - 13:11. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3566