O ministerstvách, rodovej spravodlivosti a našom proteste

Po voľbách 2020 sme zažili (aj prežili) reštrukturalizáciu politík a financovania na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Z dokumentov vymazali pojem rod, popreli existenciu rodových vzťahov aj rodovej nerovnosti. Prestala sa podporovať rodová rovnosť, ktorá napríklad prispieva k prevencii násilia páchaného na ženách či sexuálneho obťažovania v práci, podporuje mladých ľudí v sebapoznávaní a porozumení iným, môže pomôcť riešiť problémy s nízkym finančným aj spoločenským ohodnotením tzv. feminizovaných sektorov a práce spojenej so starostlivosťou. O štátne dotácie vtedy prišli feministické organizácie, ktoré sa podpore rodovej rovnosti rôznymi spôsobmi venujú. ASPEKT napríklad už z ministerstva nežiada finančnú podporu pre knižnicu, ktorú využíva najmä študentstvo pri písaní záverečných prác a vôbec pri oboznamovaní sa s rodovými a feministickými prístupmi v rôznych vedeckých disciplínach či v beletrii. Tieto štruktúrne zmeny politík a financovania nevychádzali z odbornej diskusie a podložených analýz, boli dôsledkom svojvôle a križiackej výpravy ministra.

Dnes sa podobné kroky pripravujú na ministerstve kultúry. Konšpiračne ladené médiá v súčinnosti s fašistickými politikmi bijú na poplach, pretože mimovládne organizácie, ktoré sa usilujú o podporu rodovej rovnosti a ľudských práv kvír ľudí, získali na svoju prácu finančnú podporu z verejných zdrojov. Časť ich práce vo verejnom záujme bola a je krytá z verejných zdrojov. No úplný škandál. Zase sme sa ocitli na „čiernom zozname“, pretože ako organizácia, ktorá vydáva knihy, feministický webzin a organizuje kultúrne, vzdelávacie a popularizačné podujatia, sme sa viackrát úspešne uchádzali o podporu z Fondu na podporu umenia. Tešiť nás môže len to, že sme na zozname „dúhových mimovládok“ v dobrej spoločnosti (pozdravujeme Drama Queer, Queer Youth Slovakia, Glosoláliu a ď.). Tak trochu tušíme, že je len otázkou času a spôsobu, ako sa rôzne formy podpory presunú iným smerom. Kde v skutočnosti skončia a ako veľmi sa pritom podkopú základy rozmanitej, prijímajúcej a obrodnej kultúry, ešte len uvidíme.

Lenže nadšene protestovať na námestiach je pre nás náročné. Na tribúnach stoja (bez reflexie) ľudia, ktorí súčasnej vláde dláždili cestu aj tí, čo LGBTI ľudí označili za pliagu a čo by bez mihnutia oka zatrhli ženám možnosť rozhodovať o tom, či budú alebo nebudú mať deti. Už veľa ráz sa v mene vyšších cieľov malo zabudnúť na požiadavku rovnosti a spravodlivosti pre všetkých a môžeme s istotou povedať, že ani raz to nedopadlo úplne dobre. Preto budeme naďalej vzdorovať najmä svojou každodennou prácou a usilovať sa tak o spoluvytváranie spoločnosti, ktorá je prijímajúca a bezpečná pre všetkých. Od oficiálneho založenia ASPEKTU sa na Slovensku vystriedalo dvanásť vlád a hoci je to čoraz ťažšie, urobíme všetko preto, aby sme prežili aj túto vládnu garnitúru a jej rozmary, ktoré sa vydávajú za verejnú politiku.

Ak nás v tom chcete podporiť, môžete tak urobiť TU.

 

Zuzana Maďarová, Jana Juráňová, Jana Cviková

Ako citovať tento článok:

red. O ministerstvách, rodovej spravodlivosti a našom proteste In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/01/2024. Získané 25/07/2024 - 18:59. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3599