O násilí páchanom na ženách

Súd zatiaľ vydal predbežné opatrenie, že Ľubin muž sa má dvakrát do mesiaca vidieť so synom. Mala by mu ho nosiť do Petržalky, hoci pracuje v Belgicku. Fyzickú agresivitu, ponižovanie a psychické násilie pritom zažila už počas tehotenstva. Muž ju sotil na zem tak, že spadla a udrela si pritom hlavu o komodu. Vzápätí sa pýtal: „Ľubka, stalo sa ti niečo?"


Prečítajte si celý článok Iris Kopcsayovej o špirále násilia páchaného na ženách v prílohe Víkend denníka Pravda 28. mája 2011.

Ako citovať tento článok:

red. O násilí páchanom na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/06/2011. Získané 13/07/2020 - 18:25. Dostupné na http://aspekt.sk/node/513