Seminár Rodová perspektíva v ekonómii - apríl 2010