red.

Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách

red.

Už 26 rokov sa každoročne koná medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa začína 25. novembra – na Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách. Zapojte sa aj vy do úsilia vytvárať spoločnosť bez násilia páchaného na ženách a dievčatách. Napríklad aj tak, že sa o téme dozviete viac. Čítajte www.aspekt.sk a navštívte knižnicu ASPEKTU a začítajte sa do materiálov, ktoré z rôznych hľadísk tematizujú rodovo podmienené násilie.

Nazrite do dvoch prezentácií Potopených duší

red.

Aj takto vyzerali naše prezentácie čítanky Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia 15. novembra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a 22. novembra v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Slavenka Drakulić na Stredoeurópskom fóre a v ASPEKTE

red.

Jedna z najvýznamnejších súčasných spisovateliek a verejných intelektuálok vystúpi 18. novembra v Bratislave. Prečítajte si rozhovor Som pesimistka v politike, vo vojne aj vo feminizme, ktorý vznikol pri našom prvom stretnutí v roku 1994, ako aj ďalšie texty a ukážky z kníh Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa a Obžalovaná.

POZOR! Knižnica ASPEKTU bude 2. novembra zatvorená!

Knižnica ASPEKTU bude 2. novembra zatvorená. Tešíme sa na vás opäť vo štvrtok 9. novembra v nezmenených otváracích hodinách.

Aspektovské ňjúvinky 5/2017

Načo je nám ľudskoprávny a rodový prístup v diskusii o pôrodníctve? * O štruktúrnom charaktere násilia pri pôrodoch: medzinárodná perspektíva * Rómske ženy čelia v pôrodniciach viacnásobnej diskriminácii * Utrpenie starého kocúra (e-kniha) * O násilí na ženách v knižnici ASPEKTU.

Rómske ženy čelia v pôrodniciach viacnásobnej diskriminácii

red.

Iniciatívy ľudskoprávnych organizácií a dokument Zuzany Límovej Medzi nami otvorili na Slovensku verejnú diskusiu o porušovaní ľudských práv žien v pôrodnej starostlivosti. Špecifickým znevýhodneniam a viacnásobnej diskriminácii pritom čelia rómske ženy, ktoré sa v zdravotníckych zariadeniach stretávajú aj s rasistickými postojmi a praktikami. Niektoré z ich skúseností si môžete prečítať v aspektovskej knižke Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov (ASPEKT, 2010).    

Z poslednej čítačky Jaroslavy Blažkovej

red.

Spisovateľka Jaroslava Blažková hovorí o svojom „neposlušnom“ písaní, zákaze publikovať a jednom z happyendov svojho života. Video zachytáva spisovateľku na jej poslednej čítačke v Bratislave v novembri 2014.

Jaroslava Blažková o návrate do Bratislavy

red.

Ako vnímala spisovateľka Jaroslava Blažková Bratislavu, keď sa do nej vrátila posledný raz? Video zachytáva spisovateľku na jej čítačke v Bratislave v novembri 2014.

Aspektovské ňjúvinky 4/2017

Večer venovaný spisovateľke Jaroslave Blažkovej * Na svadbu do Kalifornie * Iná spomienka * Jaroslava Blažková: Mínusky * Myš Jaroslavy Blažkovej.

Z diela a zo slov Jaroslavy Blažkovej

red.

Úryvky z kníh, výňatky zo slov a fotky z podujatí. Nazrite do tvorby Jaroslavy Blažkovej a na podujatia s touto jedinečnou autorkou aj prostredníctvom prezentácie.