ASPEKTovské ňjúvinky 2/2011 – ŠPECIÁL „MDŽ“

Bábkové divadlo na Rázcestí v Bratislave Medzinárodný deň žien potrvá v Bratislave dlhšie ako obvykle. Štúdio TWIGA odohrá 11. marca o 19:00 hod. v bratislavskej A4 dramédiu Šmíračky. Potešte sa a príďte si pozrieť dobré divadlo.

Prinášame ňjúvinky - informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Bábkové divadlo na Rázcestí v Bratislave Medzinárodný deň žien potrvá v Bratislave dlhšie ako obvykle. Štúdio TWIGA odohrá 11. marca o 19:00 hod. v bratislavskej A4 dramédiu Šmíračky. Potešte sa a príďte si pozrieť dobré divadlo.

+

Čo sa bude diať okolo 8. marca Prehľad toho, čo sa deje v Bratislave k Medzinárodnému dňu žien a vieme o tom :)

+

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov Medzinárodný deň žien je príležitosť upozorniť na aktuálne, ako aj dlhodobé problémy žien v spoločnosti. Jednou z najdiskutovanejších spoločenských tém v uplynulom období bola hospodárska kríza. Nová publikácia ASPEKTU ponúka vybrané aspekty tejto rozsiahlej problematiky, pričom vychádza z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií.

+

Joachim Becker: Rodové dôsledky krízy „Dôkladne realizovaný výskum a podrobne spracovaná kniha zapĺňa medzeru v literatúre o kríze a jej dôsledkoch,“ píše ekonóm Joachim Becker v recenzii publikácie Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov.

+

Kríza v rádiu Vypočujte si príspevok Rádia Regina o knižke Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov.

+

Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov Aj ďalšia publikácia ASPEKTU tematizuje rod ako dôležitú kategóriu v ekonomickom myslení. Štrnásty zborník radu Aspekty, ktorý prináša príspevky z rovnomenného seminára, vyjde v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta už v najbližších dňoch.

+

Monokulturou mysli je supermarket. Rozhovor s Vandanou Shivou Pokud vaří muž, je z něj mediální celebrita. Když se jedná o vaření vaší matky, potravinový průmysl jí říká: „Měla bys opustit kuchyň a nechat své děti jíst instantní nudle.“

+

Bacha na (tieto) lesby! „Na komikse poteší mnoho vecí. Dala by sa parafrázovať popiska, ktorá hovorí - ´konečně knížky pro lesby´ a povedať - ´konečne práve tento komiks o lesbách´!" Píše o komikse Alison Bechdelovej Lesby k pohledání Ľubica Kobová.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu
administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639,
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk