„Nechajte menšiny prísť ku mne...“

Žena je nástroj diabla. Kladivo na čarodejnice nás učí, že ženy sú náchylnejšie na zlo pre neukojiteľnú žiadostivosť ľahký rozum. Skrátka, žena je horkejšia ako smrť a smrť aj smrtka sú ženského rodu. Nielen v 15. storočí, ale aj dnes nálepkujú vyvolené inštitúcie práva žien ako „kultúru smrti“:  Od feminizmu, ktorý je stelesnením zubatej, je už len krôčik k ďalšej smrtonosnej aktivite – obhajobe práv neheterosexuálnych osôb. Takto to vidí aj Inštitút Leva XIII., zaštítený minulou a súčasnou pápežskou autoritou, ktorý sa v tomto dichotomicky rozčesnutom svete sám situuje ku „kultúre života“. Organizácie, ktoré obhajujú práva sociálnych menšín, sú totiž podľa inštitútu nositeľkami „kultúry smrti“. Bohabojní rozpútavajú v nenávistnej kultúrnej vojne boj na život a na smrť proti ľudským právam.  Ako si môžu byť takí istí, žeby Kristus, ktorý sa zastával ľudí na okraji väčšiny, dnes nepovedal niečo ako „Nechajte menšiny prísť ku mne...“?

Článok pôvodne vyšiel v OSA - občianskej prílohe denníka Pravda 3. januára 2013.

Ako citovať tento článok:

red. „Nechajte menšiny prísť ku mne...“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/01/2013. Získané 16/07/2024 - 22:37. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1207