Pred 110 rokmi sa narodila Simone de Beauvoir

9. januára 1908 sa v Paríži narodila Simone de Beauvoir, francúzska filozofka, spisovateľka, feministka.

Feministky a filozofky si ju a jej prácu pripomínali najmä v roku 1999, kedy uplynulo päťdesiat rokov od vydania knihy Druhé pohlavie (1949, slovenský preklad 1967), ktorú možno považovať za jednu z feministických „čítaniek“. Najznámejší citát: „Ženou sa nik nenarodí: stáva sa ňou“ (Beauvoir, 1967, II. zv., s. 5) dnes ovláda vari každá študentka či študent rodových štúdií. V zhustenej forme ilustruje to, že na socializácii do určených rodových rolí dievčat, chlapcov, žien, mužov, záleží. Často však zatieňuje množstvo zaujímavých postrehov a širšiu argumentáciu výkladu, ktorú autorka Druhého pohlavia predstavuje na niekoľkých stovkách strán. Pritom samotné zaoberanie sa situáciou, životom žien, nebolo ani pre Beauvoir dlho samozrejmé. Ako feministka sa identifikovala až na konci svojho života, ako o tom hovorí v rozhovore s nemeckou feministkou Alice Schwarzer („Som feministka“, in Aspekt 2/1994).

Celý článok, ktorý Ľubica Kobová napísala pri stom výročí narodenia Simone de Beauvoir, si môžete prečítať na: archiv.aspekt.sk

Ako citovať tento článok:

red. Pred 110 rokmi sa narodila Simone de Beauvoir In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/01/2018. Získané 24/06/2024 - 00:30. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2147