Mŕtvi dnes mlčia nástojčivejšie než predtým

Kniha je vnútorným monológom hlavnej hrdinky, často sviežo sebaironickým, prerývaným citátmi z listov, poznámok či denníkových záznamov niekoľkých žien, kamarátok, príbuzných či známych, ktoré sa počas druhej svetovej vojny ocitli v neľahkých situáciách.

Kontrast vojnových osudov a životov, čo presakujú z nájdených listov v starom kufri, so súčasnosťou, by mohol vyznieť okázalo banálne. Rozprávanie Jany Juráňovej však neupadá do mentorských fráz, rozporov, odsudzovania ani ironizovania.

Načrtáva statický portrét ženy-rozprávačky podobne ako obraz mladej Židovky z kufra. Poznámky a listy,  ako aj úvahy hlavnej hrdinky sú nenásilne provokatívne. Navádzajú na uvažovanie o nepohodlných témach, osudoch, smrti a ľudskej zodpovednosti.

´Mŕtvi mlčia nástojčivejšie než predtým. Šliapem po ich kostiach a neviem o tom. Nikto ma za to nesúdi a nik sa nesťažuje.´“

Celú recenziu Renáty Deákovej na knihu Jany Juráňovej Nevybavená záležitosť si môžete prečítať na: sme.sk

Ako citovať tento článok:

red. Mŕtvi dnes mlčia nástojčivejšie než predtým In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/03/2014. Získané 17/05/2020 - 02:53. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2195