Za Bohuslavou Vargovou-Hábovčíkovou

Pripomeňme si túto výnimočnú osobnosť (5. 12. 1951 - 2. 4. 2015), ktorá podporovala ľudí s psychickými ochoreniami, aby sa nebáli hovoriť o sebe a umelecky sa prejavovať. Svojím životom a prácou prispievala k „rúcaniu bariér medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi“ pomocou poézie, divadla i filmu. Česť jej pamiatke.
 

Ako citovať tento článok:

red. Za Bohuslavou Vargovou-Hábovčíkovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/04/2015. Získané 27/05/2024 - 07:47. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2379