Irena Brežná v Dúbravských novinách

ASPEKT vyberá články Kataríny Suroviakovej a Kvety Slyškovej o spisovateľke Irene Brežnej a knihe Nevďačná cudzin(k)a:

Nevďačná cudzin(k)a nie je v žiadnom prípade koherentný príbeh, je to výnimočný román, ktorý svojou poetickou zlosťou vlezie každému pod kožu. Hoci je to spoveď emigrantky z rokov minulých, téma emigrácie nevymizla, existuje ďalej. Aj preto si táto knižka zaslúži pozornosť, sumarizáciou poznatkov Ireny Brežnej si možno vytvoriť aspoň čiastočný obraz, aký je náročný svet migrantov a odbúrať mnohé vlastné predsudky voči nim a ich neľahkým, nezávideniahodným ľudským životom.

Viac sa dočítate v Dúbravských novinách: dubravka.sk

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Irena Brežná v Dúbravských novinách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/11/2016. Získané 04/10/2023 - 15:21. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2738