Jana Sapáková, všetko naj!

1398Dvorná grafička ASPEKTU Jana Sapáková v týchto dňoch oslavuje 60. narodeniny.  Želáme zdravie a radosť!

S Janou spolupracujeme už od roku 1994, keď sme vydali druhé číslo časopisu Aspekt s témou Materstvo a potom všetky ďalšie až do roku 2004. Každé číslo bolo graficky jedinečné. Jana Sapáková dala podobu aj viac než stovke kníh Knižnej edície ASPEKT, ktorá by bez nej veru nebola sama sebou. A na naplnení ďalšej stovky pracujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Jana Sapáková, všetko naj! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/06/2017. Získané 24/09/2022 - 04:48. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2828