Knižná edícia - novinky

Cudzie príbehy

6,68 €
Jana Juráňová

Vo svojej novej knihe spojila známa prozaička a dramatička Jana Juráňová tri cudzie príbehy. V prózach Zuzana a zopár starcov, Obeť a Cudzí príbeh tematicky spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch, venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme.

Price in ASPEKT: 
6.68 €

Nemé násilie. Úvahy o teroristickej skupine Rote Armee Fraktion

(pracovný názov)
Carolin Emcke

Knižná esej renomovanej nemeckej publicistky Carolin Emcke pod originálnym názvom Stumme Gewalt. Nachdenken über die RAF z roku 2008 vyjde v preklade Jany Cvikovej koncom roka 2016. V tomto texte sa Emcke zamýšľa nad jednou z posledných vrážd, ktorej sa dopustila nemecká ľavicová teroristická skupina Rote Armee Fraktion v novembri 1989. Autorkino hlboko osobné, štýlovo vycibrené, a pritom politicky ukotvené uvažovanie o teroristickom násilí a jeho vplyve na spoločnosť, naše myslenie a naše životy je pokusom o prelomenie mlčania medzi obeťami a páchateľmi.

Čerešňové drevo a staré city

(pracovný názov)
Marica Bodrožić

Román chorvátsko-nemeckej spisovateľky Marice Bodrožić Kirschholz und alte Gefühle (Luchterhand 2012) vyjde na jeseň 2016 v preklade Jany Cvikovej. Slovenskému publiku predstaví doteraz neznámu autorku, ktorá si však v kontexte nemecky písanej literatúry svojimi prózami, románmi, poéziou aj esejami zabezpečila široké uznanie a doposiaľ vydala jedenásť kníh. Preklad tohto románu tematicky aj formálne priblíži tvorbu nemecky píšucich autorov a autoriek nenemeckého pôvodu, inými slovami, autoriek s migrantským pôvodom v nemeckej literatúre.

Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia

A. Bokníková (zost.), Ľ. Groeblová, Š. Buganová, Z. Jesenská, H. Riasnická, M. Jusková, H. Fiebigová, N. Preusová, H. Záhorská, V. Štepanovičová, E. Kamenická, S. Manicová, B. Dunajská, V. Szathmáry-Vlčková and V. Markovičová-Záturecká

Pripravovaná antológia slovenských poetiek 20. storočia predstaví tvorbu (básne i nebásnické texty) viacerých ako poetiek menej známych autoriek: Ľ. Groeblová, Š. Buganová, Z. Jesenská, H. Riasnická, M. Jusková, H. Fiebigová, N. Preusová, H. Záhorská, V. Štepanovičová, E. Kamenická, S. Manicová, B. Dunajská, V. Szathmáry-Vlčková a V. Markovičová-Záturecká. Výber z ich tvorby bude sprevádzaný výberom z nebásnických textov (články, eseje, korešpondencia) a fotodokumentáciou. Antológiu zostavila na základe dlhoročného intenzívneho archívneho štúdia literárna vedkyňa Andrea Bokníková, ktorá k nej napísala aj rozsiahlu úvodnú štúdiu.

Plávam, teda som

(pracovný názov)
Irena Brežná

Kniha švajčiarsko-slovenskej spisovateľky Ireny Brežnej Plávam, teda som opäť o čosi viac priblíži autorkinu tvorbu slovenskému publiku a prinesie žánrovo aj tematicky rozmanitý výber próz, literárnych esejí a reportáží, ktoré sa vyznačujú nezameniteľným štýlom a nekaždodennou reflexiou závažných tém ako migrácia, nacionalistické zaťaženie minulosti a prítomnosti, vojnové konflikty, terorizmus či každodenné spolužitie v rozmanitosti. Vydanie ďalšej knihy Ireny Brežnej, ktorú zostavuje a prekladá Jana Cviková, bude aj vzhľadom na „dvojdomosť“ autorky iste obohatením pôvodnej i prekladovej prózy na Slovensku.

Moja vina a iné

5,04 €
Virág Erdős

Kniha s názvom Moja vina a iné je prvý výber z poézie a prózy známej maďarskej autorky Virág Erdős (1968) v slovenčine. V Maďarsku jej vyšlo viac ako desať kníh poézie a prózy. Autorka v nich reaguje na súčasné spoločenské problémy, o jednej z tých novších napokon sama povedala, že kniha „dopomohla kolektívnemu zahanbeniu“. Virág Erdős je v Maďarsku veľmi populárna, viaceré jej básne priam zľudoveli, napĺňajú sály, zhudobnené vychádzajú na zvukových nosičoch. Jej texty sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou. Výber z diela Virág Erdős zostavila a preložila Eva Andrejčáková, poéziu prebásnil Vlado Janček; po jednom texte prekladateľsky prispeli aj Renáta Deáková a Gabriela Magová.

 

 

Price in ASPEKT: 
5.04 €

Nevďačná cudzinka (2. vydanie)

5,21 €
Irena Brežná

Život a písanie Ireny Brežnej poznačila skúsenosť emigrácie z Československa do Švajčiarska v roku 1968. Tento zlomový zážitok tvorí skryté aj očividné podložie jej reportáží, esejí a próz. Román s dvojznačným názvom Nevďačná cudzin(k)a predstavuje vyvrcholenie literárne originálnej, humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom. Kniha bola preložená do viacerých jazykov a získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie; v slovenčine bola (v prvom vydaní) ocenená Cenou Dominika Tatarku a vybraná do finálovej desiatky literárnej ceny Anasoft litera.

Price in ASPEKT: 
5.21 €

Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

7,43 €
Jana Cviková

Monografia Jany Cvikovej vydaná v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV načrtáva v širšom kontexte feministických teórií a hnutí rôzne hľadiská využívania analytickej kategórie rodu v literárnej vede. Kriticky približuje rozmanité podoby feministickej literárnej vedy ako radikálneho obratu vo výskume literatúry, pričom sa dotýka aj situácie na Slovensku a v Českej republike po roku 1989. Možnosti interdisciplinárneho uplatnenia kategórie rodu v literárnej historiografii sonduje prostredníctvom konkrétnych analýz.

Price in ASPEKT: 
7.43 €

Minka a Pyžaminka (2. vydanie)

5,25 €
Jaroslava Blažková

Dobrodružstvá Minky a jej najlepšej priateľky Pyžaminky nájdete v druhom – vynovenom vydaní knižky Jaroslavy Blažkovej pre deti. Nádherné ilustrácie Andreja Augustína umožňujú nazrieť do fantazijného sveta veselých a neobyčajných udalostí.

Price in ASPEKT: 
5.25 €
Syndicate content