Koža Jany Bodnárovej vo finálovej päťke Anasoft litera

Máme veľkú radosť, že do tohoročnej finálovej päťky literárnej ceny Anasoft litera odborná porota vybrala aj knihu Jany Bodnárovej Koža, ktorú sme vydali v minulom roku. Gratulujeme všetkým autorkám a autorovi.

Finálová päťka:

Jana Bodnárová: Koža (ASPEKT 2019)

Katarína Kucbelová: Čepiec (Vyd. SLOVART 2019)

Michaela Rosová: Tvoja izba (vl. náklad 2019)

Alena Sabuchová: Šeptuchy (Artforum 2019)

Silvester Lavrík: Posledná k. & k. barónka (DIXIT 2019)

Za svoju obľúbenú knihu môžete do 29. septembra hlasovať aj vy v Cene čitateľov a čitateliek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako napísala vydavateľka Jana Cviková, „kniha Jany Bodnárovej Koža prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Jeho originalita sa odvíja tak od témy, ako aj od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia. Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i ‚novej ženy‘ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou. Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna prepája tento prienik so súčasnou perspektívou. Jej sprievodné fotografie nie sú ilustráciami textu v pravom zmysle slova, ale vlastným performatívnym čítaním v obrazoch, ku ktorému ju prozaička pozvala.“

Do finálovej desiatky Anasoft litera 2009 sa dostala aj kniha Jany Bodnárovej Takmer neviditeľná, ktorá vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2008. Minulý rok zasa porotu zaujala Bodnárovej fragmentárna próza NOCturná (Trio Publishing 2018).

Celkovo sa aspektovská edícia môže pochváliť desiatimi titulmi vo finále Anasoft litera.

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Koža Jany Bodnárovej vo finálovej päťke Anasoft litera In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/09/2020. Získané 18/07/2024 - 06:01. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3250