Ukážka z knihy Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

Ako citovať tento článok:

red. Ukážka z knihy Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/03/2024. Získané 25/07/2024 - 17:46. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3610