V živote človek potrebuje optimizmus, ak ho má prežiť. Za Jaroslavou Blažkovou