knižničný poriadok

Knižničný poriadok

Knižnica ASPEKTU (ďalej KA) je knižnicou feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT. Špecializuje sa na literatúru s feministickou a rodovou problematikou, ponúka široký výber odbornej literatúry a beletrie v rôznych jazykoch (okrem slovenčiny a češtiny najmä v angličtine, nemčine a poľštine). Uchováva plagáty, brožúry, periodiká, audiovizuálne dokumenty a rôzne iné materiály.