AspektIN

S Ivetou Škripkovou o feministickom a gynokritickom divadle

red.

Srdečne pozývame na diskusiu o feministickom a gynokritickom divadle s dramatičkou a  režisérkou Ivetou Škripkovou,  ktorá predstaví aj ukážky z predstavení Bábkového divadla na Rázcestí. V utorok 6. júna o 17.00 v knižnici ASPEKTU.

Politizácia chudoby v strednej a východnej Európe z feministickej perspektívy

red.
Pozvánka

Vo štvrtok 25. mája od 11.30 do 16.30 na Palisádach - pozývame na diskusné podujatie, ktoré sa bude venovať súvislostiam rodu a chudoby.
 

 

BOOKKLUB s Janou Juráňovou

red.

Pozývame na stretnutie s autorkou knihy Cudzie príbehy, ktoré bude rámci BOOKFERENCIE v sobotu 27. mája od 14:30 v Domci na Mýtnej ulici.

Rodová rovnosť v práve: Skryté dedičstvo socializmu

red.
Pozvánka

V stredu 17. mája od 14.00 v zasadačke SAV na Klemensovej ulici - pozývame na predstavenie knihy Barbary Havelkovej spojené s panelovou diskusiou so Zuzanou Magurovou, Ľubicou Kobovou a Janou Cvikovou, ktoré bude moderovať Šarlota Pufflerová.

Redaktor alebo ghostwriter?

red.

V pondelok 24. apríla o 18.00 v Kníhkupectve Martinus.sk - pozývame na diskusiu s Radoslavom Passiom a Evou Mládekovou, ktorú bude viesť Jana Cviková.

Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá?

red.
Výnimočná publikácia o sexuálnom násilí (nielen) pre pomáhajúce profesie

Zoznámte sa s prvou publikáciou v Českej republike o sexuálnom násilí na dospelých, ktorá je primárne určená pracovníčkam a pracovníkom sociálnej práce, no nielen im. 

Mužov nemožno znásilniť (ukážka)

Märta Tikkanen

Hlavná postava knihy švédsko-fínskej spisovateľky Märty Tikkanen Mužov nemožno znásilniť snová svojský plán. Knihovníčka Tova sa po traumatickej skúsenosti rozhodne pomstiť. A potom zažije šok. A ešte jeden.

Kampaň proti sexuálnemu násiliu: PRETOŽE HOVORÍM NIE

ASPEKT vyberá

Na Slovensku práve prebieha prvá celoštátna mediálna kampaň PRETOŽE HOVORÍM NIE zameraná na prevenciu sexuálneho násilia najmä v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme. Webová stránka kampane prináša informácie o sexuálnom násilí a jeho špecifikách pre širokú aj odbornú verejnosť. 

1386

 

Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách

Barbora Burajová
Príručka pre médiá

Médiá zohrávajú v prevencii násilia ženách nezastupiteľnú úlohu. Informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb a verejnej mienky. Preto môžu byť účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia. Na druhej strane práve médiá necitlivým prezentovaním násilia podporujú jeho výskyt. Novinárky a novinári majú moc zodpovedným informovaním podporovať pochopenie príčin a dôsledkov násilia a znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu. 

Jej básne sú rozprávkami pre dospelých so zlým koncom. Podľa skutočnosti

ASPEKT vyberá

„Virág Erdős v doslovnom preklade znamená Kveta Lesná a nie je to pseudonym. Je jednou z najznámejších a najinšpirujúcejších súčasných maďarských poetiek, práve vďaka nej začalo viac mladých ľudí v Maďarsku čítať poéziu. Jej verše znejú na námestiach pri verejných zhromaždeniach volajúcich po zmenách v politike. Slovenskej verejnosti sa predstavuje knižným výberom poézie pod názvom Moja vina a iné." ASPEKT vyberá z denníka SME recenziu Lucie Molnár Satinskej.

Syndicate content