O feministickej kriminológii v knižnici ASPEKTU

Z vydavateľstva SLON pribudla do aspekťáckej knižnice ďalšia novinka. Titul Tvrdošijnost myšlenky. Od feministické kriminologie k teorii genderu vyšiel na počesť významnej kriminologičky a rodovej teoretičky Gerlindy Šmausovej. Okrem autorkiných príspevkov, ktoré sledujú cestu jej vedeckej biografie, nájdete v publikácii texty ďalších feministických kritičiek a kritikov.

Ak vás zaujíma, či môže byť kriminalita askriptívnou charakteristikou podobne ako rod, alebo či pôsobí trestné právo rovnako na ženy i mužov, ak chcete vedieť, či sú sexuálne vzťahy vo väzení prejavom homosexuality alebo pokusom nastoliť hierarchický poriadok, ktorý kopíruje rodové usporiadanie v spoločnosti, navštívte nás v utorok alebo štvrtok popoludní.

Vydavateľstvu za knižný dar ďakujeme.