bell hooks

Násilie súvisí s patriarchálnym myslením

Úryvok z knihy Feminizmus do vrecka

„Pokiaľ bude sexistické myslenie socializovať chlapcov ako ´zabijakov´, či už to majú byť pomyselní dobrí chlapíci, ktorí bojujú proti tým zlým, alebo vojaci, ktorí v imperializme zabezpečujú nátlakovú silu na podmanenie iných štátov a národov, patriarchálne násilie na ženách a deťoch bude naďalej pokračovať.“ Prinášame úryvok z knihy bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.

O feminizme, sexizme a násilí

Úryvok z knihy Feminizmus do vrecka

S patriarchátom (čo je len iný spôsob pomenovania pre inštitucionalizovaný sexizmus), môžeme skoncovať len vtedy, keď si uvedomíme, že sa ustavične podieľame na uchovávaní stále sa obnovujúceho sexizmu a na tomto sa nič nezmení, kým dovolíme, aby sexistické zmýšľanie a konanie pretrvávalo a nenahradíme ho zmýšľaním a konaním feministickým.

Feminizmus a sociálna spravodlivosť

20. február si od roku 2009 pripomíname ako Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Ustanovený bol už v roku 2007 Valným zhromaždením OSN. Podstatou Svetového dňa sociálnej spravodlivosti je zdôrazniť nutnosť presadzovať rodovú rovnosť, dôstojné zamestnanie, odstránenie chudoby a dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Téme sociálnej spravodlivosti sa vo svojej knihe Feminizmus do vrecka (ASPEKT 2013) venuje aj autorka bell hooks. Prečítajte si úryvok.

Feminizmus do vrecka (e-kniha)

O zanietených politikách
bell hooks

Prečo sa významná americká teoretička bell hooks rozhodla napísať príručku o feminizme? „Musela som ju napísať, lebo som ustavične čakala, že sa takáto knižka niekde objaví, no neobjavila sa. Bez nej nemám ako osloviť húfy ľudí, čo sú denne bombardované antifeministickou reakciou na feminizmus a ustavične počúvajú, ako majú nenávidieť hnutie, o ktorom takmer nič nevedia, a ako mu majú vzdorovať.“

Feminizmus do vrecka

O zanietených politikách
bell hooks

Prečo sa významná americká teoretička bell hooks rozhodla napísať príručku o feminizme? „Musela som ju napísať, lebo som ustavične čakala, že sa takáto knižka niekde objaví, no neobjavila sa. Bez nej nemám ako osloviť húfy ľudí, čo sú denne bombardované antifeministickou reakciou na feminizmus a ustavične počúvajú, ako majú nenávidieť hnutie, o ktorom takmer nič nevedia, a ako mu majú vzdorovať.“

Tlačená kniha je už vypredaná, požičať si ju môžete v knižnici Aspektu. Objednajte si e-knihu a môžete čítať.