Násilie súvisí s patriarchálnym myslením

Úryvok z knihy Feminizmus do vrecka

 

Vyberáme úryvok z knihy Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách americkej teoretičky a aktivistky bell hooks.

***

V počiatkoch feministického myslenia sa násilie mužov na ženách len málokedy prirovnávalo k imperialistickému militarizmu. Táto súvislosť sa takmer vôbec nezdôrazňovala, pretože aj ľudia, ktorí boli proti mužskému násiliu, často akceptovali či dokonca podporovali militarizmus. Pokiaľ bude sexistické myslenie socializovať chlapcov ako „zabijakov“, či už to majú byť pomyselní dobrí chlapíci, ktorí bojujú proti tým zlým, alebo vojaci, ktorí v imperializme zabezpečujú nátlakovú silu na podmanenie iných štátov a národov, patriarchálne násilie na ženách a deťoch bude naďalej pokračovať. Keď po tieto roky došlo k príšerným násilným činom na verejnosti, ktoré spáchali mladí muži z rôzneho triedneho zázemia, spoločnosť ako celok tieto činy vždy jednoznačne odsúdila, ale málokedy ich dávala do súvislosti so sexistickým myslením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitolu o násilí uzavriem citátom z knihy Feminist Theory: From Margin to Center:

Ženy aj muži sa musia postaviť proti používaniu násilia ako prostriedku sociálnej kontroly a proti všetkým jeho prejavom: proti vojne, mužskému násiliu na ženách, násiliu dospelých na deťoch, násiliu adolescentov, rasovému násiliu atď. Feministické úsilie skoncovať s násilím na ženách treba rozšíriť, aby sa z neho stalo hnutie za odstránenie všetkých foriem násilia."

 

Rodičia by sa mali naučiť vychovávať svoje deti a starať sa o ne nenásilným spôsobom. Lebo naše deti sa neodvrátia od násilia, ak to bude jediný spôsob, ako sa naučili zvládať zložité situácie.

V našej spoločnosti sa množstvo ľudí zaoberá násilím, ale rezolútne odmietajú spojiť toto násilie s patriarchálnym myslením alebo s mužskou nadvládou. Feministické myslenie ponúka riešenie. A je na nás, aby sme toto riešenie dokázali ponúknuť všetkým a urobiť ho dostupným pre všetkých ľudí.

 

 

***

Preložila Jana Juráňová

 

Úryvok sme čítali 8. marca na podujatí Ružovou na hnedú!!! 

 
 
 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Násilie súvisí s patriarchálnym myslením In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/03/2018. Získané 18/07/2024 - 05:53. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2937