Aspektovské ňjúvinky 3/2023

16 dní aktivizmu za spoločnosť bez rodovo podmieneného násilia * Prezentácia knihy Ako sme žili v rokoch normalizácie * Starnúť s Gráciou alebo Last fuckable day... * „Nesmieme sa vnímať len ako zdroj problémov. My sme aj riešeniami.“ * Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú * Vojna zachytená v dramatických textoch * ASPEKT má 30.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

*

16 dní aktivizmu za spoločnosť bez rodovo podmieneného násilia V rámci medzinárodnej kampane sme si pre vás pripravili úryvok z knihy kanadskej feministky, spisovateľky a aktivistky v oblasti rodovo podmieneného a sexualizovaného násilia Julie S. Lalonde Resilience is Futile. V knihe spracováva skúsenosť s viac ako desaťročie trvajúcim prenasledovaním zo strany bývalého partnera. „Keď známym poviete, že váš partner bol násilný, v hlave si vytvoria obraz. Poznám to, pretože boli časy, keď som si ho maľovala tiež. Myslíme si, že ten obraz nás ochráni. Keď sa budeme vyhýbať takým mužom, budeme v poriadku. Xavier sa stal násilným. Xavier sa stal tým, kto znásilňuje. Ale nie v to leto. Vtedy v lete, keď som sa do neho zaľúbila, taký nebol.“

*

Prezentácia knihy Ako sme žili v rokoch normalizácie Srdečne pozývame na prezentáciu knihy Oľgy Gyárfášovej Ako sme žili v rokoch normalizácie. Rozhovory s aktérkami spoločenstva vzdoru. V pondelok 18. 12. o 18.12 hod. v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Sociologička Oľga Gyárfášová sa rozprávala s desiatimi ženami, ktoré boli v Bratislave súčasťou alternatívneho opozičného spoločenstva v rokoch normalizácie. Prostredníctvom svojich príbehov nám umožňujú nazrieť do sveta, v ktorom sa Štátna bezpečnosť usilovala získať kontrolu nad ich životmi. Približujú, ako politickému režimu vzdorovali, akú rolu pre ne zohrávala sieť rodinných, kamarátskych i vzdialenejších vzťahov, ale aj priestor pre seba. Knihu predstaví autorka v rozhovore s historičkou Agátou Šústovou Drelovou.

*

Starnúť s Gráciou alebo Last fuckable day... „Dnes sa obrovskému záujmu teší stand up, a tak sme sa dohodli medzi sebou, ja a moja staroba, že sa pred uložením do čiernej diery pokúsime o niečo nenormálne. Stand up starej baby. Lebo neexistuje stand up nad štyridsať. S váhou nad osemdesiat kg. A bez kyseliny hyalurónovej na tvári. Podebatujeme, ako sa dá starnúť, berúc do úvahy výroky dnes už mŕtvej profesorky Evy, večne živé päť P alebo tri B. Posvietime si na súvislosti medzi ženským starnutím a last fuckable day...“ Užite si nenormálny Stand up pre šesťdesiatničky+ Ivety Škripkovej, ktorý sme vybrali na publikovanie v rámci súťaže textov pre webzin ASPEKTin.

*

„Nesmieme sa vnímať len ako zdroj problémov. My sme aj riešeniami.“ Je človek schopný zmeny? Dokáže jedna osoba prispieť k zmierneniu dosahov klimatickej krízy? Majú ľudia povedomie o zmysluplnosti vlastného príspevku k transformácii? Dokáže k obrazu kolektívnej zmeny a lepšej budúcnosti prispieť veda? To sú otázky, ktorými sa zaoberá humánna geografka Karen O’Brien. Prečítajte si jej rozhovor s kolektívom Spolka.

*

Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú Gratulujeme spoluzakladateľke ASPEKTU Jane Cvikovej k oceneniu jej dlhoročnej záslužnej práce. Prevzala si Pamätnú plaketu Slovenskej akadémie vied „za vedeckovýskumné výsledky v oblasti feministickej literárnej vedy a za výnimočný celospoločenský význam, ktorý má jej priekopnícka práca v oblastiach feministických štúdií a používania rodovo inkluzívneho jazyka na Slovensku“. Môžete si aj vypočuť rozhovor Sone G. Lutherovej s Janou Cvikovou pod názvom Feminizmus potrebuje k životu verejný diskurz, ktorý odznel v rámci cyklu Vedecký podcast SAV.

*

Vojna zachytená v dramatických textoch Ak sa chcete o vojne na Ukrajine dozvedieť viac a inak než z novín, videí, filmov a fotografií, môžete siahnuť po troch dramatických textoch priamo z Ukrajiny. Publikácia Ukrajinská dráma prináša divadelné hry Maksyma Kuročkina, Pavla Arieho a Natalie Vorožbyt. Vznikli v období rokov 2013 – 2022 a ich hlavnou témou je vojna a okolnosti, ktoré jej predchádzali. Vďaka úvodnej štúdii divadelného kritika a prekladateľa z ruštiny a ukrajinčiny Johna Freedmana sú jednotlivé drámy zaradené do širšieho kultúrneho, historického a najmä literárneho kontextu. Na preklade sa podieľala aj Jana Juráňová. Publikáciu nájdete v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.30 a v sobotu od 13.30 do 16.30.

*

ASPEKT má 30 Už 30 rokov vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. Našu prácu a spravodlivejšiu spoločnosť môžete podporiť jednorazovým či pravidelným príspevkom. Ďakujeme, že s nami tvoríte feministickú budúcnosť.

***

Budeme rady, ak pre vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme vám Aspektovské ňjúvinky posielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.

*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

2109

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

AttachmentSize
Aspektovské ňjúvinky 32023.pdf765.94 KB