Hľadáte darčeky šité na mieru?

Miery zväzujú! Osloboďte sa, čítajte!

Vyberáme XY tipov z Knižnej edície ASPEKT, ktoré potešia, pohladia, vyrušia a nedajú vám spať...

 

1459

 

 

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Hľadáte darčeky šité na mieru? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/12/2017. Získané 23/05/2024 - 20:05. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2877