Začnite rok s Feminizmami pre začiatočníčky

4

 

Autorka fotky Zuzana Maďarová tvrdí, že tie papriky boli naozaj veľmi čipoš.

Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

 

Ako citovať tento článok:

red. Začnite rok s Feminizmami pre začiatočníčky In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/07/2011. Získané 28/01/2022 - 13:33. Dostupné na http://aspekt.sk/node/95