Ďakujeme

ASPEKTovské projekty aktuálne podporujú

Global Fund for Women

Mama Cash

Heinrich Böll Stiftung
(pôvodne Frauen Anstiftung)

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vy svojimi dvoma percentami

za rok 2007

za rok 2008

ASPEKT v minulosti podporili najmä

Heinrich Böll Stiftung

(pôvodne Frauen Anstiftung)

Pro Helvetia Východ-Západ

Open Society Foundation - Nadácia otvorenej spoločnosti

Open Society Institute

Slovensko-český ženský fond

Európsky sociálny fond
 

ďalej

Fund for Central and East European Book Projects

Goetheho inštitút

Fond Jozefa Felixa

British Council

Ministerstvo kultúry SR

a ď.

 

Ďakujeme dobrovoľníčkam

Soňa Chrenková

Iveta Čarná

Barbora Lachkovičová

Michala Cellerová

Zuzana Jungerová

 

a všetkým nám, ktoré a ktorí prispievame svojou prácou a spoluprácou.