Aspekt

Jana Cviková

959spoluzakladateľka ASPEKTU, vydavateľka Knižnej edície ASPEKT, koordinátorka projektov

PhDr. Jana Cviková, PhD. – rodová expertka, germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka. Je spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej vzdelávacej a publikačnej organizácie, kde pôsobí od začiatku 90. rokov dodnes. Zaoberá sa feministickou a rodovou teóriou a praxou. Je editorkou a autorkou viacerých publikácií. V roku 2005 bola jednou z nominovaných v rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu za mier. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV.

Jana Juráňová

960spoluzakladateľka ASPEKTU, vydavateľka Knižnej edície ASPEKT, koordinátorka projektov

PhDr. Jana Juráňová – rodová expertka, spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Pôsobila ako dramaturgička Divadla pre deti a mládež v Trnave, od roku 1990 pôsobila v Slovenských pohľadoch a súčasne pracovala ako komentátorka Rádia Slobodná Európa. V tomto období sa podieľala na založení Slovenského centra PEN klubu a Nadácie Milana Šimečku. V roku 1992 s Janou Cvikovou a ďalšími ženami založila feministický vzdelávací a publikačný projekt ASPEKT, v ktorom pôsobí dodnes. V súčasnosti pracuje aj v Divadelnom ústave ako redaktorka.

Katarína Krnová

1471

administratíva, organizácia akcií, distribúcia kníh

Ing. Katarína Krnová je absolventka Chemicko-technologickej fakulty STU v Bratislave. Po štúdiu sa venovala súčasnému tancu ako tanečnica, choreografka a režisérka. V ASPEKTE pracuje od roku 2004. Zabezpečuje každodenný chod ASPEKTU, organizáciu aspektovských podujatí a stará sa o to, aby sa aspektovské publikácie dostali k svojim čitateľkám a čitateľom.

Zuzana Maďarová

1498

webové stránky ASPEKTU

Mgr. Zuzana Maďarová, M.A., PhD. študovala žurnalistiku a rodové štúdiá, s ASPEKTOM spolupracuje od roku 2005. Doktorát v odbore politológia skončila obhajobou dizertačnej práce Politika historickej pamäti z rodovej perspektívy. Svoj výskum orientuje na aktérstvo žien v Nežnej revolúcii, rodové usporiadanie spoločnosti a politiky a na politickú komunikáciu.

Alexandra Ostertágová

963koordinácia projektov, koordinácia dobrovoľníčok a dobrovoľníkov

Mgr. Alexandra Ostertágová, PhD. spolupracuje s ASPEKTOM od roku 2010. Doktorát na katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ukončila obhajovou dizertačnej práce venovanej problematikou rovnosti v deliberujúcej skupine. Zameriava sa na otázky rodu, občianstva a politickej subjektivity v kontexte sociálnej psychológie.

Eva Gatialová

964knižnica ASPEKTU

Mgr. Eva Gatialová je absolventka histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriavala najmä na dejiny feministického hnutia v 1. ČSR. V diplomovej práci sa zaoberala fenoménom tzv. „novej ženy“, termínom, ktorým vtedajšie bojovníčky za práva žien označovali ideál modernej ženy. S ASPEKTOM spolupracuje od roku 2015.

Juliana Szolnokiová

(1946 - 2009) Od roku 1995 do roku 2009 pracovala v ASPEKTE a pre ASPEKT ako redaktorka časopisu, kníh, webzinu. Preložila z ruštiny a z maďarčiny viac ako 40 kníh.