Pripravujeme

Niekde ku koncu

Memoárová próza britskej spisovateľky v preklade Jany Juráňovej
Diana Athill
Diana Athill

V júli 2019 vychádza memoárová próza britskej spisovateľky a vydavateľskej editorky Diany Athill (1917 - 2019), ktorú napísala ako 89-ročná. O starobe - vlastnej i svojich blízkych - píše s ľahkosťou, no bez zľahčovania.

Čerešňové drevo a staré city

(pracovný názov)
Marica Bodrožić

Román chorvátsko-nemeckej spisovateľky Marice Bodrožić Kirschholz und alte Gefühle (Luchterhand 2012) vyjde v roku 2020 v preklade Jany Cvikovej. Slovenskému publiku predstaví doteraz neznámu autorku, ktorá si však v kontexte nemecky písanej literatúry svojimi prózami, románmi, poéziou aj esejami zabezpečila široké uznanie a doposiaľ vydala jedenásť kníh. Preklad tohto románu tematicky aj formálne priblíži tvorbu nemecky píšucich autorov a autoriek nenemeckého pôvodu, inými slovami, autoriek s migrantským pôvodom v nemeckej literatúre.