Okrem toho sa bál aj tých, čo všade pchajú / nos, / aj keď by sa to nemalo.
Okrem toho sa bál aj vlastného tieňa, že ho jedného dňa zatieni.
Okrem toho sa bál aj chúlostivých otázok, ktoré už na všetko dostali odpoveď.

Zárodok netvora vo vlasti
„On je tu, medzi nami, dvíha ohyzdnú hlavu, chrlí jed, aj keď je ešte malý, skrútený ako húsenica na liste, je tu, priamo v srdci Anglicka. Vari nie z tohto zárodku sa šíri hrozba, že fašisti ´prakticky okliešťujú... slobodu žien´?“ Prečítajte si úryvok z eseje Tri guiney, ktorú Virginia Woolf napísala v roku 1938.

Tri guiney Virginie Woolf
Ako píše Jana Juráňová, Virginia Woolf opisuje mechanizmy, ktoré fungovali v jej dobe a pôsobia aj dnes. Sú to mechanizmy finančných tokov, ale najmä mechanizmy, akými pôsobia rodové stereotypy. Fascinujúcim rozlúštením eseje Tri guiney je otrasné poznanie: Rigidné dodržiavanie rodových stereotypov vyúsťuje do fašizmu.